Homologatie

Homologatie is de goedkeuring van een overeenkomst door de rechter. Als partijen een schriftelijk akkoord hebben gemaakt, kunnen ze dit akkoord laten homologeren. Hierdoor is het akkoord direct uit te voeren.