Hypotheekovereenkomst

Kettingbeding

Een beding is een afspraak in een overeenkomst. Bij onroerend goed worden afspraken over gebruik en onderhoud van een woning soms gegoten in de vorm van een kettingbeding. 

Lees volledige uitleg over Kettingbeding

Kwijting

Een kwijting is een verklaring van de schuldeiser dat de schuld is afgelost. Je kunt daarmee bewijzen dat je hebt voldaan aan de verplichting om te betalen. 

Onderhandse verkoop

Het verkopen van een woning op de vrije markt. Bij een onderhandse verkoop sluiten de verkoper en de koper onderling een overeenkomst over de verkoop. 

Liever bladeren dan klikken?
Download dan een van de vertaalgidsen.

Bekijk alle brochures