Kwalitatieve verplichting

Dit is een verplichting die rust op de eigenaar van een registergoed, bijvoorbeeld een woning. Het kan gaan om een verbod om de woning te verhuren of een verbod om op een stuk land te bouwen. De verplichting gaat van eigenaar op eigenaar over als zij met een notariële akte in de openbare registers worden ingeschreven.