Testament

In een testament geeft u zelf aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel van uw nalatenschap zij krijgen. Heeft u geen testament, dan wordt uw nalatenschap verdeeld volgens het wettelijk erfrecht. Voor het maken van een testament gaat u naar de notaris.

Bekijk de animatie over testament (1:08 min)

Als u wilt weten of iemand een testament heeft gemaakt, neemt u contact op met het Centraal Testamentenregister

Partner

Met een testament kunt u de (financiële) positie van uw partner beschermen.

Kinderen

In een testament kunt u verschillende bepalingen opnemen voor uw kinderen of stiefkinderen.

Goede doelen en anderen

Met een testament kunt u een iedereen erfgenaam maken. Dus ook een goed doel, gewone vriend of kennis.

Speciale spullen en wensen

Met een legaat of codicil kunt u speciale spullen of geldbedragen aan iemand nalaten.

Eigen bedrijf

In een testament kunt u vastleggen wie na uw overlijden de eigenaar wordt van uw zaak.

Social media

Wat regelt u voor uw Facebook, Twitter, LinkedIn en andere online accounts?

Testament opstellen

Iedereen van 16 jaar en ouder kan een testament maken. Dit doet u bij de notaris.

Bezit in het buitenland

Als u bezittingen heeft in een ander land, dan geldt voor uw nalatenschap mogelijk het recht van een ander land.

Brochure Testament

Alles over het maken van een testament.

Download de brochure Brochure Testament

Bekijk de brochure Brochure Testament online

Vond u deze informatie nuttig?