Hoe voorkom ik dat een levenstestament of volmacht wordt gebruikt voor zaken die ik niet wil?

Om te voorkomen dat degene aan wie u het vertrouwen geeft misbruik maakt van zijn bevoegdheden, kunt u een aantal bepalingen in het levenstestament of de volmacht opnemen.

  • U kunt, in plaats van aan één persoon, twee of meer personen samen een volmacht geven. U kunt dan bepalen dat zij alleen gezamenlijk van de volmacht gebruik kunnen maken. Dit verkleint het risico op onregelmatigheden. Let op!: Voor de gebruikelijke bankzaken werkt dit niet. Omdat de bank niet kan zien of de gevolmachtigden met zijn tweeën achter de computer zitten om te internetbankieren of met zijn tweeën bij de geldautomaat staan om geld te pinnen. Daarom moeten de gevolmachtigden elkaar weer volmacht geven voor bankzaken, zodat zij die zaken toch alleen kunnen doen.
  • U kunt de volmacht beperken tot bepaalde handelingen. Voor een heel aantal beperkingen geldt alleen weer dat bankzaken dan niet kunnen worden gedaan.
  • U kunt een toezichthouder benoemen die toezicht houdt op de uitvoering door de gevolmachtigde(n). Dit is een goede oplossing. Daardoor wordt de werking van de volmacht niet belemmerd, terwijl er toch waarborgen tegen misbruik zijn. De toezichthouder kan een notaris zijn.
  • U kunt in de akte laten opnemen dat de volmacht pas in werking treedt vanaf het moment dat door een arts is verklaard dat u niet meer in staat bent uw belangen op een juiste wijze te behartigen en/of uw wil te bepalen. De volmacht treedt pas in werking als er een medische verklaring is.

Overige tips
Naast de volmacht kunt u ook heel praktisch te werk gaan. Denk bijvoorbeeld aan een aparte huishoudrekening naast uw eigen bankrekening. Naar deze huishoudrekening wordt maandelijks een bepaald bedrag overgemaakt, dat bijvoorbeeld door de mantelzorger gebruikt kan worden voor de boodschappen. Een hoger bedrag opnemen, is niet mogelijk. Zo houdt u zelf de regie in handen.

Of u kunt aan de bank vragen om iemand ‘meekijk-rechten’ op uw bankrekening te geven. Degene die meekijkt, kan dan in de gaten houden of de gevolmachtigde geen misbruik maakt.

Denk goed na voordat u een en/of-bankrekening opent met iemand anders dan uw partner. Die ander kan dan namelijk zonder uw toestemming of medeweten geld opnemen van zowel uw bankrekening als de bijhorende spaarrekening.

 
<< Terug naar het vragenoverzicht ‘levenstestament en volmacht’