De Wbtr: hoe zat het ook alweer?

Een jaar geleden ging de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in, ofwel de Wbtr. Die wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen. Ook zijn de regels voor besturen aangescherpt.

Maar wat als je sinds het ingaan van de wet nog niets hebt gedaan? Dan heb je nog 4 jaar de tijd om de statuten voor zover nodig aan te passen. Dat kan gelijk een mooie gelegenheid zijn om de rest van de statuten eens tegen het licht te houden.

Meer weten over de Wbtr? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp. Daar vind je ook een checklist voor kleine stichtingen en verenigingen.

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

stichting vereniging