Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Voor wie geldt deze wet?

De wet geldt voor alle verenigingen en stichtingen. Van grote verenigingen en goede doelen tot lokale sport- en hobbyclubs en kerkgenootschappen. 

Jessica weet raad: de WBTR

Jessica legt uit wat er met de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) voor alle verenigingen en stichtingen verandert. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en gevolgen en voor wie?

De wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen. Ook komen  er strengere regels voor het besturen van verenigingen en stichtingen. Het doel van die strengere regels is het voorkomen van:

  • belangenverstrengeling: denk aan het bestuurslid dat voetbaltenues bestelt bij zijn eigen bedrijf;
  • financieel wanbeheer, zoals te grote financiële risico’s nemen;
  • onbestuurbaarheid, bijvoorbeeld wanneer het bestuur geen besluiten kan nemen. 

Meer informatie is ook te vinden in het informatieblad van de rijksoverheid ‘Gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen en stichtingen’. Ga naar rijksoverheid.nl

Wanneer moet je uiterlijk de zaken hebben geregeld?

De wet gaat in op 1 juli 2021. De meeste regels van de wet gaan meteen in, maar de wet geeft tijd om de statuten aan te passen. Dat kan een mooie gelegenheid zijn om ook de rest van de statuten eens tegen het licht te houden. Passen die nog? Of zijn er misschien ook andere zaken die anders moeten of beter geregeld kunnen worden?

Gaat het dan alleen om statuten aanpassen of om meer?

Alleen de statuten aanpassen is niet genoeg. Het gaat ook om bewustwording binnen het bestuur. Dus ieder bestuurslid is betrokken bij de afspraken in de nieuwe statuten en gaat zich hier ook naar gedragen. 

Checklist WBTR voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen

U wilt de statuten wijzigen of denkt hierover na als bestuur. Onderstaande gratis checklist kan u helpen belangrijke bestuurszaken samen te bespreken en goede afspraken te maken. Hier staan tien onderwerpen waar u als bestuur mee te maken heeft en waarover de statuten duidelijkheid moeten geven. Deze bespreekpunten kunt u ook gebruiken als voorbereiding op een bezoek aan de notaris.

Checklist WBTR

Checklist WBTR voor besturen van kleine stichtingen en verenigingen.

Download de checklist Checklist WBTR

Wat gebeurt er als bestuurders zich niet aan de nieuwe regels houden?

Bestuurders zijn door de nieuwe wet vaker persoonlijk aansprakelijk voor financiële schade die aan de stichting of vereniging wordt toegebracht. Ook als het gaat om iets dat zij niet zelf hebben veroorzaakt. Bestuurders zijn niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Zij moeten er samen voor zorgen dat alle bestuursleden zich aan de regels houden.

De Nederlandse Associatie (DNA) en het Instituut voor Verenigingen Branches en Beroepen (IVBB) hebben het WBTR-stappenplan ontwikkeld. Zij bieden tegen betaling dit stappenplan aan met bij iedere stap uitleg met video’s en voorbeeldteksten ter ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.wbtr.nl