Lastige notaristaal

Na het lezen van een notariële akte begint het bij veel mensen te duizelen: wat staat daar nou eigenlijk? Zoveel moeilijke woorden! Samen met notaris Daniëlle van Iperen gingen we de straat op om te peilen of mensen de betekenis van enkele veel gebruikte notariële woorden weten. 

Notarissen gebruiken die moeilijke woorden natuurlijk niet voor niks. De betekenis van deze woorden ligt vast, zodat er achteraf geen discussie over kan ontstaan. Op die manier zorgt de notaris er voor dat alles duidelijk en juridisch goed vastligt. En mocht je iets niet begrijpen? Dan legt de notaris het graag in duidelijke taal aan je uit. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

notaris testament