Veilig financieel ouder worden

Willy is een vitale dame. Maar op haar leeftijd – 78 jaar – kan dat snel veranderen. Bij kennissen heeft zij gezien dat financieel misbruik dan op de loer ligt. Dat wil zij voorkomen. Om zelf de regie in handen te houden, wil Willy een levenstestament laten opstellen. Daarin legt zij vast dat haar nicht Carolien, die zij door en door vertrouwt, haar financiële zaken beheert als zij dat zelf niet meer kan. 
 

Naast financiële zaken kunnen ook medische wensen in een levenstestament worden vastgelegd. Of persoonlijke wensen. Voorwaarde voor het regelen van een levenstestament is dat de volmachtgever wilsbekwaam is. 

Meer weten over de afwegingen van Willy om een levenstestament te laten opstellen? Kijk dan op onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

levenstestament