Vraag van de Week: verklaring van erfrecht

Waarom heb ik een verklaring van erfrecht nodig?

Als een naaste is overleden vragen sommige instanties om een verklaring van erfrecht. Dan hebben zij zekerheid dat jij degene bent met wie zij zaken mogen doen. Je bent de zogeheten ‘rechthebbende’ en bent namens de erfgenamen de contactpersoon voor bijvoorbeeld de Belastingdienst en banken. Een bank bijvoorbeeld, wil zeker weten dat ze aan de juiste persoon toegang geven tot de bank- en spaarrekening van de overledene. Voor een verklaring van erfrecht moet je naar de notaris. In een verklaring van erfrecht staat wie erfgenamen zijn en wie bevoegd is om namens die erfgenamen de nalatenschap af te wikkelen.

Bekijk voor een uitgebreide uitleg het onderstaande filmpje. 

Bekijk de video over de verklaring van erfrecht (2:55 min)

Meer weten over de verklaring van erfrecht? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

erfenis verklaring van erfrecht bij overlijden