Vraag van de Week: wilsbekwaam

Hoe toetst de notaris of mijn vader wilsbekwaam is?

De notaris zal in het gesprek met hem nagaan of hij de gestelde vragen begrijpt. Bijvoorbeeld door hem in eigen woorden te laten vertellen wat hij wil regelen en waarom. Soms vindt er een tweede gesprek plaats. Dat kan bij jouw vader thuis, als dat prettiger is.

Het is soms moeilijk voor de notaris om vast te stellen of iemand wilsonbekwaam is. Ook kan het per situatie verschillen. Zo kan iemand door rouw, ziekte of medicijngebruik tijdelijk wilsonbekwaam zijn. De notaris is geen arts. Daarom zal hij bij twijfel advies vragen van een gespecialiseerd en onafhankelijk arts, bijvoorbeeld een VIA-arts. Daar is toestemming van jouw vader voor nodig.

In onderstaande brochure lees je nog wat uitgebreider hoe de notaris te werk gaat bij het opstellen van een levenstestament. 

Brochure Het onderzoek van de notaris bij uw levenstestament

In deze brochure leest u hoe de notaris te werk gaat bij het opstellen van een levenstestament. 

Download de brochure Brochure Het onderzoek van de notaris bij uw levenstestament

Meer weten over wilsbekwaamheid? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

levenstestament wilsbekwaam