Onderpand

Het onderpand is dat waarop het pandrecht wordt gevestigd. Is het onderpand een roerende zaak, dan mag de pandhouder die zaak verkopen als jij je lening niet afbetaalt.

Is het onderpand een vordering die jij op een ander hebt (als je recht hebt op een uitkering van een levensverzekering bijvoorbeeld), dan mag de pandhouder die vordering innen.