Pandrecht

Een pandrecht is een zekerheidsrecht dat wordt gegeven aan de bank of iemand anders bij wie een schuld is gemaakt. Zij kunnen onderpand verkopen wanneer rente of aflossing niet wordt betaald. Een pandrecht kan zowel gelden op roerende goederen (goederen die je kunt verplaatsen, denk aan waardevolle voorwerpen) als op bijvoorbeeld een uitkering op een levensverzekering.