Sommenverzekering

Een sommenverzekering is een persoonsverzekering. Bij een sommenverzekering wordt er uitgekeerd op basis van het verzekerde bedrag en de arbeidsongeschiktheid. Er wordt bij de sommenverzekering niet gekeken naar de precieze schade.