Vermogensbestanddelen

Een onderdeel van het totale vermogen. Vermogensbestanddelen zijn de onderdelen waaruit iemands vermogen is opgebouwd. Zoals spaargeld, beleggingen, een vakantiewoning of schulden.