Waarborgsom

Het bedrag dat de koper van een woning moet betalen voordat de eigendomsoverdracht via de notaris is geregeld. Dit bedrag staat in de koopakte en is meestal 10% van de koopsom. De waarborgsom is een soort aanbetaling voor de koper om er zo zeker van te zijn dat de koop van de woning door zal gaan.

Maar het is ook de boete die de koper moet betalen als hij weigert af te nemen zonder geldige reden.