Zekerheidsstelling

Een zekerheidsstelling is het betalen van een afgesproken bedrag, om zo afgenomen voorwerpen terug te krijgen. Met een zekerheidsstelling geef je de andere partij zekerheid door middel van borg in de vorm van onderpand of een geldbedrag.