Wat regel ik met een levenstestament of volmacht?

In een levenstestament of volmacht:

 • wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;
 • geeft u gedetailleerd aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon;
 • legt u al uw wensen vast;
 • geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
 • bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

Taken vertrouwenspersoon
U kunt helemaal zelf bepalen welke wensen in uw levenstestament of volmacht komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:

 • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
 • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
 • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
 • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
 • de meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);
 • de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
 • praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; de benodigde inlogcodes en wachtwoorden om deze zaken te kunnen regelen;
 • specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
 • praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier;
 • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken. 

Wie geeft u het vertrouwen?
Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.


<< Terug naar het vragenoverzicht ‘levenstestament en volmacht’