Erfenis krijgen

Als u een erfenis krijgt, moet u beslissen of u de erfenis aanvaardt of niet. Soms is het verstandig om beneficiair te aanvaarden. Misschien bent u onterfd. Wat zijn dan uw rechten? Hoe moet een nalatenschap worden afgewikkeld? En met welke kosten krijgt u te maken? Informeer u goed en schakel zo nodig een notaris in.

Erfenis wel of niet aanvaarden?

Wie een erfenis krijgt, moet kiezen of hij deze wil aanvaarden of niet.

Onterfd

Iemand die is onterfd, deelt niet mee in de erfenis.

Nalatenschap afwikkelen

Als u de erfenis aanvaardt, verdeelt u de nalatenschap samen met de andere erfgenamen.

Kosten na een overlijden

Een overlijden brengt altijd kosten met zich mee. Bijvoorbeeld voor de uitvaart, erfbelasting, een notaris.

Vond u deze informatie nuttig?