Specifieke kosten bij koop en verkoop huis

Bij de koop of verkoop van een huis heeft u te maken met de gebruikelijke notariskosten. Maar daarnaast moet u rekening houden met extra kosten.

In het kort

De notaris doet diverse onderzoeken voor de overdracht van de woning. Als alles klopt, zorgt de notaris dat de bank en verkoper hun geld krijgen op het moment dat de koper eigenaar van de woning is. Dat regelt de notaris met de hypotheekbank.

Bij de hypotheekakte en leveringsakte betaalt u, naast notariskosten, voor de inschrijving van beide aktes bij het Kadaster, de overdrachtsbelasting en makelaarskosten. De kosten voor de hypotheekakte en leveringsakte samen liggen rond de 1.300 euro inclusief btw. De prijzen verschillen per notariskantoor.

Wie betaalt wat?

Welke notariskosten komen voor rekening van de koper en welke voor rekening van de verkoper? Dat moet duidelijk zijn in de offerte. De koper kiest de notaris meestal. Maar een notaris die voor de koper goedkoop is, kan voor de verkoper nog wel eens duurder uitvallen.

Royement

De verkoper betaalt de notaris voor de kosten van het beëindigen van de hypotheek. De kosten voor dit ‘royement’ zijn voor de verkoper. De kosten van een royement zijn stukken lager dan de kosten van een akte van levering of hypotheek. Steeds meer verkopers nemen in de koopakte een maximum bedrag op voor royement. Als de notaris meer vraagt, zijn de extra kosten voor de koper.

Toeslag stukken die laat zijn

Staat er in de offerte een toeslag voor stukken die te laat binnenkomen, bijvoorbeeld hypotheekstukken? Houd er rekening mee dat u die kosten ook echt moet betalen: de bank stuurt hypotheekstukken meestal pas laat (soms enkele dagen voordat de akte wordt getekend) naar de notaris.

Overdrachtsbelasting

Bij overdracht van een huis moet de koper overdrachtsbelasting betalen over de koopsom.