Wat kost een notaris?

De kosten zijn afhankelijk van uw vraag en situatie. Elk notariskantoor hanteert eigen tarieven. Vraag vooraf een offerte aan. Bij de koop of verkoop van een huis zijn er bovendien specifieke notariskosten.

Opbouw offerte notaris

De notaris kan in de offerte een vast bedrag bepalen voor zijn werkzaamheden, een uurtarief of variaties daarop. De offerte moet duidelijk maken welke werkzaamheden 'gebruikelijk' zijn en welke ‘extra’.

Vraag van te voren een offerte aan bij een of meerdere notariskantoren. Zo krijgt u een beeld van wat de notaris biedt en wat de kosten zijn.

Het totaalbedrag op de offerte kan opgebouwd zijn uit:

 • Het honorarium van de notaris. De hoogte is afhankelijk van:
  • kwalificaties van betrokkenen bij de uitvoering van de opdracht
  • benodigde specialisatie
  • spoed of niet
 • Uren-inschatting
  • eerste bespreking op kantoor
  • opmaken en toezenden van de conceptakte
  • tekenen van de akte
 • Kosten die de notaris moet maken om zaken te registreren, bijvoorbeeld:
  • akte van levering: kosten voor recherche en inschrijving bij het Kadaster
  • testament/levenstestament: kosten voor inschrijving in het Centraal (Levens)testamentenregister
  • huwelijkse voorwaarden: kosten voor inschrijving in het huwelijksgoederenregister
 • Bijdrage kwaliteitsfonds notariaat
  Voor elke akte wordt een bedrag in rekening gebracht voor het kwaliteitsfonds notariaat. Uit dit fonds worden onder andere de kosten voor tuchtrecht en toezicht op het notariaat betaald.
 • Eventuele extra werkzaamheden
  • aanpassingen in de akte
  • tweede (of meer) besprekingen
  • werkzaamheden omdat u of uw situatie daar om vraagt
 • 21% btw

Let op bij lage instaptarieven!
Soms adverteren notarissen met een laag ‘instaptarief’. Het kan voorkomen dat hier nog aanvullende extra’s bijkomen. Vraag daarom altijd naar eventuele aanvullende kosten.

Kosten bij koop en verkoop huis

Gaat u naar de notaris voor de koop of verkoop van uw huis?