Een erfenis krijgen

Als u een erfenis krijgt, heeft u maar beperkt tijd om te beslissen wat u met de erfenis wilt doen: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of afwijzen. U aanvaardt al door het veiligstellen van fotoboeken of het doen van een betaling. De erfgenaam die zuiver aanvaardt, is ook verantwoordelijk voor de (hypotheek)schulden van de overledene. Denk hier dus goed over na.

Erfgenaam zijn, is niet vrijblijvend: de nalatenschap moet door of namens u worden afgehandeld. Dan is het goed vooraf te weten wat er van u wordt verwacht en welke keuzes u heeft. Erft u bezit uit een ander land binnen de Europese Unie? Dan heeft u een Europese Verklaring van Erfrecht nodig om de erfenis op uw naam te krijgen. De notaris kan u over dit alles goed informeren.

 

Erfenis
Welke vragen kreeg de Notaristelefoon over het krijgen van een erfenis?
Executeur
'Wat moet ik regelen na een overlijden?'
'Een erfenis, wat nu?'