Samenvatting beschikbaar voor modelreglement kleine VvE

Het is voor kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) lastig om duidelijke afspraken te maken én om die toe te passen. Daarom is er nu een samenvatting van het 'Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten Kleine Vereniging van Eigenaars'. Daarin staan de regels binnen een kleine VvE in eenvoudige taal uitgelegd en is ook te lezen hoe deze regels kunnen worden toegepast. 

De samenvatting beantwoordt verschillende vragen. Zo staat daarin wat een VvE doet, hoe die wordt bestuurd en wat te doen als iemand zich niet aan afspraken houdt. 

Samenvatting modelreglement kleine VvE's

Download de samenvatting Samenvatting modelreglement kleine VvE's

Meer weten over het appartementsrecht? Bekijk dan onze speciale pagina over dit onderwerp. 

Meer nieuws over de volgende onderwerpen

wonen