Notariskosten

In het notariaat gelden geen vaste tarieven. U vindt hier dus geen indicaties van de kosten voor bijvoorbeeld het laten overdragen van een woning, het opmaken van een hypotheekakte, een samenlevingscontract of andere handelingen waarbij het opmaken van een notariële akte nodig of gewenst is.

Offerte
Het is belangrijk dat u van tevoren aan de (kandidaat-)notaris een offerte vraagt. Hij kan zijn offerte op verschillende manieren inrichten: een vast bedrag voor de werkzaamheden, een uurtarief of variaties daarop. 
De pagina aandachtspunten offerte helpt u op weg bij het beoordelen van een of meerdere offertes.

Gebruikelijke werkzaamheden
Op de offerte staan werkzaamheden die deels vastliggen op grond van zijn wettelijke taak. Dat zijn gebruikelijke werkzaamheden. Het bedrag van de offerte moet deze gebruikelijke werkzaamheden voor een bepaalde akte in ieder geval dekken.

Extra werkzaamheden
Daarnaast kan de (kandidaat-)notaris werkzaamheden moeten verrichten die een gevolg zijn van bijzondere omstandigheden in een concrete situatie. Of er is specifiek om extra werkzaamheden gevraagd. Deze kosten moeten ook in de offerte staan. Tenzij onvoorzien, dan moet de (kandidaat-)notaris dit aan de cliënt communiceren.

Bijkomende kosten
Naast de notariële kosten zijn er ook nog bijkomende kosten. Zo worden bij een akte van levering Kadasterkosten in rekening gebracht, bij een testament kosten voor inschrijving in het Centraal Testamenregister en bij huwelijkse voorwaarden kosten voor inschrijving in het huwelijksgoederenregister.