Een huis kopen met uw partner

Als u een huis koopt met uw partner, is het verstandig om daarover afspraken te maken in een samenlevingscontract of in partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden.

Maak afspraken over bijvoorbeeld:

  • hoe de inboedel wordt verdeeld als u uit elkaar gaat;
  • wie welk deel van de hypotheek betaalt;
  • hoeveel vermogen u zelf heeft ingelegd toen u samen de woning kocht.

Mocht u overlijden

Volgens de wet gaat de woning bij overlijden automatisch naar de overblijvende partner. Maar dit automatisme geldt alleen voor gehuwden of mensen met een geregistreerd partnerschap. Gaat u ‘gewoon’ samenwonen, dan moet u in een testament laten opnemen dat de woning naar de overblijvende partner gaat.

Bent u alleenstaand, dan gaat de woning naar uw wettelijke erfgenamen. Wilt u zelf bepalen wie uw woning erft, dan kunt u beter een testament laten opmaken.

Regel uw zaken in één keer. Koopt u een huis, dan moet u voor de overdracht bij de notaris zijn. Denk daarom aan het gelijktijdig laten opstellen of aanpassen van uw: samenlevingscontract partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden testament

Brochure Een woning kopen

Als u een woning gaat kopen, moet u het nodige regelen voordat het huis echt van ú is. Wat zijn uw rechten en plichten? Wat zijn veelvoorkomende problemen? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?

Download brochure Brochure Een woning kopen

Bekijk brochure Brochure Een woning kopen online

Koopwoning op het oog? Bereid u voor en voorkom veelvoorkomende valkuilen