Let op (verborgen) gebreken

Als u een huis koopt, moet dat wel normaal gebruikt kunnen worden. Zijn er (verborgen) gebreken, dan is het mogelijk dat u de woning niet normaal kunt gebruiken. In dat geval kunt u de schade verhalen op de verkoper. Behalve als u van tevoren weet welke gebreken er zijn.

Informatieplicht

De verkoper heeft een informatieplicht, hij is verplicht u te laten weten of de woning gebreken heeft en welke dat zijn. Maar als het gaat om overduidelijke gebreken die u zelf ook meteen kunt zien, dan hoeft de verkoper die niet apart te noemen. Zijn het verborgen gebreken, dan is het de vraag of de verkoper ervan wist. Dat is niet altijd makkelijk om te achterhalen. Daarom is het goed om de verkoper eerst de kans te geven de schade te herstellen. Doet hij dat niet, of niet goed genoeg, dan kunt u proberen de schade op hem te verhalen.

Onderzoeksplicht

U hebt als koper zelf een onderzoeksplicht. U moet bijvoorbeeld bij de gemeente navragen of u de woning mag verbouwen, mocht u dat van plan zijn. Ook wordt van u verwacht dat u overduidelijke gebreken zelf opmerkt en hierover afspraken maakt. Wilt u zeker weten dat u niets over het hoofd ziet? Zorg dan zelf voor een bouwtechnische keuring, waarbij ook wordt gekeken in de kruipruimte. Niet bij iedere keuring wordt dat namelijk gedaan.

Koopwoning op het oog? Bereid u voor en voorkom veelvoorkomende valkuilen

Gebreken na overdracht

Komen er na de overdracht nog gebreken naar boven, dan kunt u daarvoor bij de verkoper aankloppen. Of de verkoper ook aansprakelijk is, hangt af van een aantal factoren.

Hebt u zelf voldoende onderzoek gedaan? U mag er namelijk niet vanuit gaan dat de verkoper u alles vertelt. Zeker als de gebreken toch al duidelijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld een vloer die wel erg schuin afloopt. Als u zoiets dan niet zelf onderzoekt, of laat onderzoeken, wordt het moeilijk om de verkoper later aansprakelijk te stellen.

Bedrog

Als duidelijk is dat de verkoper gelogen heeft over gebreken, of geprobeerd heeft ze te verbergen, dan kunt u hem aansprakelijk stellen. U moet de verkoper formeel, dus schriftelijk, aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld per fax, mail of (aangetekende) brief, natuurlijk met ontvangstbevestiging. Dit moet u zo snel mogelijk doen. Als de verkoper niet meewerkt aan het verhelpen van het gebrek, dan kunt u naar de rechter stappen om zijn of haar medewerking af te dwingen.

Brochure Een woning kopen

Als u een woning gaat kopen, moet u het nodige regelen voordat het huis echt van ú is. Wat zijn uw rechten en plichten? Wat zijn veelvoorkomende problemen? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?

Download brochure Brochure Een woning kopen

Bekijk brochure Brochure Een woning kopen online