Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is de belasting die u moet betalen bij het kopen van een woning. Tot eind 2020 was dat altijd 2 procent van de woningwaarde. Sinds 1 januari 2021 is dit anders. Nu gelden voor verschillende doelgroepen verschillende tarieven.

Kopers onder de 35 jaar betaalden de eerste 3 maanden van 2021 eenmalig geen overdrachtsbelasting. Sinds 1 januari 2023 geldt de vrijstelling van overdrachtsbelasting alleen voor woningen die niet duurder zijn dan 440.000 euro. Aan de leeftijdsgrens – jonger dan 35 jaar - is niets veranderd niets. Bent u ouder dan 35 jaar of koopt u een woning die duurder is dan 440.000 euro? Dan betaalt u toch 2 procent overdrachtsbelasting. Als u niet zelf in de woning gaat wonen, moet u 10,4 procent overdrachtsbelasting betalen.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting, dan moet u behalve aan de leeftijdseis aan nog een paar voorwaarden voldoen. De Rijksoverheid heeft die voor u op een rijtje gezet.

Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling

Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan moet u nog wel het een en ander voorbereiden voor u naar de notaris gaat. Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling, moet u namelijk de ‘Verklaring overdrachtsbelasting startersvrijstelling’ downloaden, invullen en ondertekenen. Geef de ondertekende verklaring ruim op tijd, minstens 2 werkdagen voor de overdracht van de woning, aan uw notaris. Die regelt de formaliteiten en voegt uw verklaring bij de akte. Als de verklaring te laat is voor de overdracht, dan kan de vrijstelling niet worden toegepast en betaalt u 10,4 procent! De notaris kan de verklaring ook opnemen in de akte. Overleg dit met de notaris.
Heeft u nog vragen over de verklaring? Stel ze aan uw notaris.

Tarief van 2 of 10,4 procent

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan betaalt u 2 procent overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Maar dan moet u er wel zelf gaan wonen. Anders betaalt u namelijk 10,4 procent. Ook dit is nieuw. Het kabinet wil met deze regelwijziging onder meer voorkomen dat beleggers woningen kopen om te verhuren en de positie van starters en doorstromers op de woningmarkt verbeteren.

Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief

Gaat u zelf in de woning wonen en wilt u gebruik maken van het tarief van 2 procent overdrachtsbelasting? Dan moet u de ‘Verklaring overdrachtsbelasting laag tarief (2 procent)’ downloaden, invullen en ondertekenen. Geef de ondertekende verklaring ruim op tijd, minstens 2 werkdagen voor de overdracht van de woning, aan uw notaris. Die regelt de formaliteiten en voegt uw verklaring bij de akte. Als de verklaring te laat is voor de overdracht, dan kan het lage tarief niet worden toegepast en betaalt u 10,4 procent! De notaris kan de verklaring ook opnemen in de akte. Overleg dit met de notaris.
En ook hier geldt: heeft u nog vragen over de verklaring? Stel ze aan uw notaris.

Brochure Een woning kopen

Als u een woning gaat kopen, moet u het nodige regelen voordat het huis echt van ú is. Wat zijn uw rechten en plichten? Wat zijn veelvoorkomende problemen? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?

Download brochure Brochure Een woning kopen

Bekijk brochure Brochure Een woning kopen online