Informatieplicht verkoper

Als verkoper hebt u een informatieplicht. U moet de koper alles vertellen over zaken die invloed kunnen hebben op de waarde van het huis, of een toekomstige verkoop in de weg kunnen zitten.

Verborgen gebreken

Als u uw huis verkoopt, moet dat wel normaal gebruikt kunnen worden. Zijn er (verborgen) gebreken, dan is het mogelijk dat de koper de woning niet normaal kan gebruiken. In dat geval kan hij de schade op u verhalen. Behalve als hij voor de overdracht weet welke gebreken er zijn en daar afspraken met u over heeft gemaakt.

Als verkoper hebt u een informatieplicht. U bent dus verplicht de koper te laten weten of uw woning gebreken heeft en welke dat zijn. Maar als het gaat om overduidelijke gebreken die de koper zelf ook meteen kan zien, dan hoeft u die niet apart te noemen.

De koper heeft zelf de plicht om onderzoek te doen naar de staat van de woning en alles wat invloed kan hebben op zijn woonplezier.

Behalve over (verborgen) gebreken moet u ook afspraken maken met de koper over eventuele lasten en beperkingen en bijvoorbeeld erfdienstbaarheden. Deze afspraken legt u vast in het koopcontract

Erfpacht

Is er sprake van erfpacht? Dan moet u aangegeven hoeveel de jaarlijkse canon is en tot wanneer het erfpachtrecht loopt en of het verlengd kan worden. Is de canon afgekocht, dan laat u uiteraard weten tot wanneer. U moet ook duidelijk aangeven of het om particuliere erfpacht gaat. Dan kan het voor de koper namelijk moeilijk zijn om een hypotheeklening te krijgen. Ook als u wel een hypotheeklening hebt. De eisen kunnen inmiddels veranderd zijn.

Huisvestingsvergunning

Geldt voor uw huis een huisvestingsvergunning, dan moet u dat aangeven. De koper zal hiervoor waarschijnlijk een ontbindende voorwaarde in het koopcontract willen laten opnemen.

Verzwijg geen dingen

Komt de koper er later achter dat u dingen hebt verzwegen of ergens over hebt gelogen, dan kan hij een schadevergoeding eisen of de koop terugdraaien. Zorgt u er dus voor dat u de koper altijd goed informeert. Ook, of juist, over zaken die u liever niet vertelt.

Een woning verkopen? Bereid u voor en voorkom veelvoorkomende valkuilen

Brochure Woning verkopen

Voordat u huis verkocht is, moet u van alles regelen. Lees hier meer over uw rechten en plichten en veelvoorkomende problemen. Hoe gaat u om met een koper die in gebreke blijft? En waarom moet u eigenlijk naar de notaris?

Download brochure Brochure Woning verkopen

Bekijk brochure Brochure Woning verkopen online