Commanditaire vennootschap

Als beherend vennoot van de commanditaire vennootschap (cv) bent u persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. Bent u commanditaire/stille vennoot, dan bent u alleen aansprakelijk voor het bedrag dat u heeft ingebracht in de cv. 

Wat is een cv?

Wie een onderneming wil beginnen, maar daar weinig geld voor heeft, kan een commanditaire vennootschap (cv) oprichten. Daarbij wordt de geldschieter van uw onderneming uw (stille) vennoot, waardoor deze ook een directe band met het bedrijf krijgt. De geldschieter wordt ook wel commanditaire vennoot genoemd. Voor het oprichten van een cv hoeft u niet langs de notaris. Wel kan deze u adviseren inzake het cv-contract.

Cv-contract en rol notaris

U heeft geen vennootschapscontract nodig om een cv op te richten. Als u de afspraken zwart op wit zet, dan heeft u wel volledige duidelijkheid. In een cv-contract zet u bijvoorbeeld:

  • wie de beherende en stille vennoten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld, arbeid, machines;
  • de verdeling van winst en verlies;
  • op welk moment de cv eindigt, bijvoorbeeld door opzegging of arbeidsongeschiktheid.

U kunt de notaris uiteraard om advies vragen bij het opstellen van een cv-contract. Dit is echter niet verplicht.

Cv inschrijven in het Handelsregister

U moet de cv in het Handelsregister van de KvK inschrijven. 

Meer informatie?

Kijk op www.ondernemersplein.nl (een website van de Kamer van Koophandel) voor meer informatie over het oprichten van een bedrijf.