Vennootschap onder firma

Bij de vennootschap onder firma (vof) wordt onderscheid gemaakt tussen het vennootschapsvermogen en de privévermogens van u en de andere firmanten.

Wat is een vof?

Wanneer u samen met anderen een bedrijf wilt beginnen, dan kan dat als vof. Daarbij brengt u, net als de andere initiatiefnemers, geld, goederen of arbeid in. Het minimum aantal vennoten is twee. De kosten voor de oprichting van een vof zijn laag: er is geen minimumkapitaal nodig en het is niet verplicht om naar de notaris te gaan. Wel moet u zich inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Vennootschapscontract en rol notaris

Het is aan te raden om, voordat u van start gaat, een vennootschapscontract op te stellen. Hierin staan afspraken over wie wat mag doen, de inbreng van iedere vennoot en de verdeling van de winst. Met het vennootschapscontract stelt u zelf de spelregels vast. U en uw vennoten weten precies waar u aan toe bent en afspraken zijn altijd terug te lezen. Handig met het oog op de continuïteit of wanneer er een keer een misverstand ontstaat.

Voor het maken van een vennootschapscontract hoeft u niet verplicht naar de notaris. Maar de notaris kan u uiteraard wel adviseren.

Meer informatie?

Kijk op www.ondernemersplein.nl (een website van de Kamer van Koophandel) voor meer informatie over het oprichten van een bedrijf.