Naamloze vennootschap

Bij de oprichting van een naamloze vennootschap (nv) worden aandelen uitgegeven aan de oprichter(s) of aan anderen die geld of goederen inbrengen.

Wat is een nv?

Net als bij een besloten vennootschap (bv) is een nv een vennootschap waarvan het kapitaal is verdeeld in aandelen. Het verschil tussen beide rechtsvormen is dat bij een bv de aandelen alleen via de notaris overdraagbaar zijn en dat bij een nv een deel van de aandelen, naast de aandelen op naam, vrij verhandelbaar is op de beurs. Voor het vastleggen van de statuten in de oprichtingsakte moet u naar de notaris.

Minimaal kapitaal

Bij de oprichting van een nv moet een minimum kapitaal van 45.000 euro in de vennootschap worden gestort. Dit bedrag mag ook in natura zijn. Denk daarbij aan de inbreng van een hele onderneming of goederen als auto’s en computers.

Statuten en rol notaris

Als het vereiste kapitaal is gestort, dan legt de notaris de statuten van de nv voor u vast in de oprichtingsakte. In de statuten staan zaken als:

  • tot welk bedrag de vennootschap aandelen kan uitgeven;
  • de wijze van benoeming en ontslag van bestuurders en commissarissen;
  • de bevoegdheden van de diverse organen en de manier waarop zij vergaderen;
  • de overdracht van aandelen.

Inschrijving handelsregister

Tot slot moet de nv ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Deze inschrijving wordt gewoonlijk door de notaris begeleid.

Meer informatie?

Kijk op www.ondernemersplein.nl (een website van de Kamer van Koophandel) voor meer informatie over het oprichten van een bedrijf.