Maatschap

Bij een maatschap is iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk voor de maatschapsschulden. Er is een maatschapsvermogen, primair bedoeld voor de zakelijke schuldeisers.

Wat is een maatschap?

Wanneer u uw beroep samen met anderen als zelfstandig ondernemer wilt uitvoeren, kunt u de maatschap als rechtsvorm kiezen. Menig tandarts, architect of advocaat is u voorgegaan. Voor het oprichten van een maatschap is de tussenkomst van een notaris niet verplicht. Wel kan de notaris u adviseren inzake het maatschapscontract.

Maatschapscontract

U hoeft geen maatschapscontract op te stellen, maar dit is wel aan te raden. Als u de afspraken goed vastlegt, weet u precies waar u aan toe bent. De notaris kan u hierbij helpen en adviseren. Een contract is ook een bewijsmiddel naar zakenpartners of de Belastingdienst. In een maatschapscontract zet u bijvoorbeeld:

  • wie de maten zijn en wat ze inbrengen, zoals geld en arbeid;
  • de winstverdeling: deze is op basis van de inbreng, tenzij u iets anders hierover vastlegt. U mag niet afspreken dat één maat alle winst krijgt;
  • hoe u de bevoegdheden verdeelt. Elke maat kan 'beheersdaden' verrichten, deze horen bij de dagelijkse gang van zaken. Andere handelingen, zoals een dure aankoop, moeten de maten gezamenlijk verrichten. In het maatschapscontract kunt u de bevoegdheden anders regelen.

Inschrijving maatschap in het Handelsregister

U moet uw maatschap in de meeste gevallen inschrijven in het Handelsregister. Als u een stille maatschap zonder onderneming heeft, is inschrijving niet mogelijk.

Meer informatie?

Kijk op www.ondernemersplein.nl (een website van de Kamer van Koophandel) voor meer informatie over het oprichten van een bedrijf.