Coöperatie

Een coöperatie is gebaseerd op samenwerking. De leden willen gezamenlijk een economisch voordeel behalen.

Wat is een coöperatie?

Een coöperatieve verenging, meestal coöperatie genoemd, gaat overeenkomsten aan met en voor haar leden. De vereniging is gericht op samenwerken. Bekende voorbeelden zijn agrariërs die samen landbouwmachines kopen voor gezamenlijk gebruik en supermarkten die gezamenlijk producten inkopen. Voor het oprichten van een coöperatie moet u naar de notaris.

Van en voor leden

De coöperatie is van de leden en voor de leden, met als doel het behalen van economisch voordeel. Dit hoeft niet alleen het behalen van winst te zijn, maar kan ook bestaan uit het besparen van kosten of het behalen van een ander voordeel zoals de mogelijkheid tot het opwekken van duurzame energie.

Oprichting en rol notaris

Een coöperatie moet worden opgericht door minimaal twee personen en wordt ingeschreven in het Handelsregister. Notariële tussenkomst is verplicht. De notaris legt de statuten van de coöperatie vast in een oprichtingsakte.

Meer informatie?

Kijk op www.ondernemersplein.nl (een website van de Kamer van Koophandel) voor meer informatie over het oprichten van een bedrijf.