Toetreden of uittreden van zakenpartner

Welke positie geeft u nieuwe partners of aandeelhouders? En wat doet u met het aandeel of de aandelen als er een zakenpartner uittreedt?

Er treedt een nieuwe partner toe

U bent van plan nieuwe partners of aandeelhouders voor uw bedrijf aan te trekken. U staat voor de keuze welke positie u de nieuwe partners of aandeelhouders geeft: wilt u alleen een kapitaaldeelname of wilt u de nieuwe partners of aandeelhouders ook zeggenschap geven? In een maatschap of vennootschap onder firma (vof) werkt u in beginsel samen op basis van gelijkwaardigheid. Als u een partner wilt aantrekken die alleen kapitaal inbrengt, kunt u kiezen voor een commanditaire vennootschap (cv) waarin de partner als geldschieter deelneemt. Of voor een besloten vennootschap (bv) waarin de nieuwe partner als aandeelhouder deelneemt/participeert.

Uw zakenpartner treedt uit

Een partner of aandeelhouder stapt binnenkort uit het bedrijf. Bij een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) zal het aandeel van de uittredende partner op grond van het maatschaps- of vennootschapscontract eerst aan u en eventuele medepartners worden aangeboden. Bij een besloten vennootschap (bv) geldt hetzelfde voor aandelen van de uittredende aandeelhouder. U staat dan voor de keuze of u het aandeel of de aandelen overneemt of niet. Als u alleen achterblijft, zal de maatschap, vof of cv worden ontbonden. Een bv kunt u desgewenst als enig aandeelhouder voortzetten.

Meer over de verschillende rechtsvormen